O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

NIK krytykuje nauczanie matematyki

2019-02-21 NIK krytykuje nauczanie matematyki

NIK postanowiła sporządzić „ocenę efektów zarządzania procesem nauczania matematyki” w szkołach. tematyki w szkołach. W tym celu kontrolerzy weszli w 2017 r. do MEN oraz 20 szkół publicznych. Izba poprosiła również o informacje dotyczące warunków i organizacji nauczania matematyki 4 713 dyrektorów publicznych szkół z terenu całego kraju, a za ich pośrednictwem - 14 090 nauczycieli matematyki i 12 042 nauczycieli przedmiotów ścisłych. W badaniu kwestionariuszowym wzięli udział przede wszystkim dyrektorzy i nauczyciele ze szkół podstawowych (69 proc.) oraz zespołów szkół (18 proc.). Wyniki pokazały, że:

  • Ponad 42 proc. uczniów skontrolowanych przez NIK szkół ponadgimnazjalnych w latach 2015 – 2017 otrzymało z matematyki na świadectwie tylko ocenę dopuszczającą (tj. dwójkę).
  • W gimnazjum takich uczniów było 23 proc., a w szkołach podstawowych – 10 proc.
  • Główną przyczyną niepowodzeń polskich uczniów są wady procesu nauczania matematyki. Badania kwestionariuszowe potwierdzają, że pomimo iż uczniowie posiadają zróżnicowaną wiedzę i umiejętności, zdecydowana większość szkół nie dzieli klas na grupy w zależności od umiejętności matematycznych. Nauczyciele nie dostosowują zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów.
  • Aby uzupełnić braki, blisko jedna trzecia uczniów (30 proc.) korzystała z odpłatnych korepetycji. Szkoły zwiększały co prawda liczbę godzin lekcyjnych z matematyki (do sześciu i więcej), ale dostep do zajęć wyrównawczych z matematyki w 75 proc. skontrolowanych szkół był ograniczony

Według NIK obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki nie stanowi sam jako taki wartości dodanej w procesie nauczania w szkołach ponadpodstawowych kończących się maturą. Wręcz przeciwnie, jest istotnym obciążeniem (czas i koszty korepetycji, stres) dla prawie jednej trzeciej osób kończących ten typ szkoły. Izba wnosi o rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach. Wystąpiła te do organów prowadzących o stworzenie możliwości organizacji lekcji matematyki w podziale na grupy, odpowiednio do poziomu umiejętności uczniów. Chce też, by rozszerzyły one ofertę zajęć pozalekcyjnych z matematyki, w tym wyrównawczych oraz zajęć dla uczniów uzdolnionych matematycznie oraz zadbały o lepsze wyposażenie pracowni matematycznych.

 

Źródło: www.nik.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola