O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

NIK wejdzie do szkół

2020-01-30 NIK wejdzie do szkół

NIK opublikowała swój plan pracy na bieżący rok. Izba zamierza przeprowadzić ok. 90 zaplanowanych kontroli. Część z nich dotyczy spraw związanych z oświatą i kształceniem uczniów. Kontrolerzy przyjrzą się:

  • na przełomie pierwszego i drugiego kwartału - Czy kształcenie w szkołach specjalnych jest realizowane w sposób prawidłowy oraz czy wspiera adaptację uczniów do dorosłego życia?;
  • w czwartym kwartale 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r. - Czy organizacja pracy nauczycieli sprzyja właściwej realizacji ich zadań?;

Dodatkowo odpowiedzą również na pytania:

  • Czy dzieci i młodzież szkolna mają zapewniony dostęp do opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych?
  • Jak wygląda zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi?
  • Jakie są efekty realizacji projektów dotyczących zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu szkołom z terenu województwa lubelskiego?
  • Jak wygląda realizacji przez gminy obowiązku w zakresie dowożenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych?
  • Jaka jest dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych?

Raporty z powyższych kontroli ukazywać się będą co kwartał.

 

Źródło: www.nik.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola