O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Nowe projekty rozporządzeń

2019-01-31 Nowe projekty rozporządzeń

W styczniu 2019, na stronie www. bip.men.gov.pl pojawiło się pięć projektów rozporzadzeń. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

  • Projekt z dnia 29 stycznia br. rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
  • Projekt z dnia 22 stycznia br. nowelizacji rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
  • Projekt z dnia 16 stycznia br. rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • Projekt z dnia 14 stycznia br. rozporzadzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu
  • Projekt z dnia 3 stycznia br. rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola