O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Nowe reguły podziału części subwencji oświatowej

2019-08-01 Nowe reguły  podziału części subwencji oświatowej

MEN przesłało już do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Zakłada on zwiększenie jej o 1 mld zł od września do grudnia na wzrost płac nauczycieli. Dodatkowo wprowadza nowy mechanizm, który będzie brał pod uwagę zamożność gminy i liczebność uczniów. Subwencja z tego tytułu zostanie naliczona dla danej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli spełni ona dwa warunki:

  • relacja dochodów gminy, powiatu i województwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca, do średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju jest niższa od 90%,
  • prowadzi lub dotuje szkołę lub szkoły podstawowe, w których średnia liczba uczniów na danym poziomie nauczania jest mniejsza od średniej liczby uczniów w oddziale tego typu szkoły na obszarze kraju (18 uczniów).

Na ten cel zostanie przekazanych 59 mln zł. Zwiększoną subwencję według wyliczeń MEN dostanie 49 proc. samorządów. Ekstra pieniądze do samorządów trafią jednak przede wszystkim na 9,6 proc. podwyżki, która powinna być wypłacana tuż po wakacjach. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287) – dyrektorzy szkół powinni najpóźniej do końca września wypłacić ekstra świadczenia z wyrównaniem od 1 września. W tym samym czasie nauczyciele stażyści odbywający staż na stopień nauczycieli kontraktowych otrzymają jednorazowo świadczenie na start w wysokości 1000 zł brutto. Jak przekonywał Dariusz Piontkowski, na ten dodatek ma być zagwarantowane 24 mln zł.

 

Źródło: www.men.gov. pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola