O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Nowe rozporządzenie MEN o poradniach

2017-09-28 Nowe rozporządzenie MEN o poradniach

15 września 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743). Określono w nim min. terminy wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zgodnie z nowymi wymogami orzeczenia te powinny być wydane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku (§ 10). Termin może zostać przedłużony, gdy pojawia się konieczność przedstawienia przez wnioskodawcę dodatkowej dokumentacji uzasadniającej wniosek - wtedy zespół ma 30 dni od uzyskania brakujących danych. Krótszy termin przepisy przewidują w przypadku orzeczeń o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dziecka lub ucznia. Poradnia ma je wydawać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Skrócenie terminu uzasadnione jest charakterem tych orzeczeń, bowiem mają one umożliwiać dziecku jak najszybsze podjęcie nauki w sposób niebędący dla niego nadmiernym obciążeniem.

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola