O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Nowelizacja Karty Nauczyciela cd

2019-06-21 Nowelizacja Karty Nauczyciela cd

Nowela Karty Nauczyciela, będąca projektem poselskim, wprowadzi przepis przejściowy, który ureguluje sytuację prawną nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na kolejny stopień awansu zawodowego z dniem 1 września 2018r. Zamiast roku i dziewięciu miesięcy ich staż trwać będzie 12 miesięcy. Zwieńczy go ocena dorobku zawodowego nauczyciela oraz postępowanie kwalifikacyjne. Dodatkowo, nauczyciele którzy do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, będą w tych kwestiach podlegać dotychczasowym przepisom. Ustawa cofa zmiany wprowadzone we wrześniu 2018 r. - MEN zdecydował się wrócić do trzystopniowej skali oceniania nauczycieli, dziewięciomiesięcznego stażu na nauczyciela kontraktowego oraz do uzależnienia kolejnego stopnia od oceny dorobku zawodowego.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola