O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie egzaminów

2019-04-04 Nowelizacja rozporządzeń w sprawie egzaminów

2 kwietnia minister Anna Zalewska podpisała znowelizowane rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Na ich mocy. w sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin - do nadzorowania egzaminów i skomplikowanych procedur będzie można zaangażować nie tylko nauczycieli zatrudnionych w innych placówkach, ale także “osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela”. Czyli osoby, które ukończyły odpowiednie studia, ale w szkole nie przepracowały nawet jednego dnia! Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie z 20 do 25 liczby uczniów przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba zdających w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób w przypadku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty i 30 osób w przypadku egzaminu maturalnego.

 

Źródło: www. men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola