O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Nowelizację Karty Nauczyciela podpisana

2020-12-24  Nowelizację Karty Nauczyciela podpisana

Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, w tym kwestie dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Ustawa cofa wprowadzone w 2019r. zaostrzenie przepisów, które m.in. mocno skracały czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa. Teraz do 14 dni wydłużony będzie czas na powiadomienie przez dyrektora rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka" Nowela doprecyzowuje również przepisy dotyczące zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków. Doprecyzuje, że dyrektor szkoły nie musi zawieszać nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Po nowelizacji postępowanie dyscyplinarne nie będzie wszczynane po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo). Uchylony zostanie przepis, zgodnie z którym, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka, postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu. Zdecydowano, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola