O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

O pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Sejmie

2018-04-12 O pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Sejmie

Na wniosek ZNP sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmą się informacją szefowej MEN Anny Zalewskiej „na temat sposobu oraz stanu przydzielania nauczycielom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w sprawie skali nieprawidłowości w zakresie czasu pracy nauczycieli prowadzących pozaspecjalistyczne zajęcia w bieżącym roku szkolnym". ZNP od dawna zwraca uwagę, że niektóre szkoły oraz samorządy zlecają nauczycielom w ramach tzw. godzin statutowych (które zastąpiły dawne godziny karciane) realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Według MEN, jest to praktyka bezprawna, ponieważ od 1 września 2017 r. nie wolno nauczycielom zlecać tego typu zajęć w ramach godzin statutowych, a „zajęcia z pomocy zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o którym mowa w art. 42 ust. 3, ust. 4a i ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, czyli tzw. pensum, albo w ramach godzin ponadwymiarowych". Resort edukacji przypomniał też, że od roku szkolnego 2017/2018 dyrektorzy szkół i przedszkoli zostali zobowiązani do wskazania w arkuszu organizacji godzin na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Co oznacza, że nie mogą zlecać tych zajęć nauczycielom w formie wolontariatu. Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna znalazła się wśród priorytetów polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny, w związku z czym prowadzony jest monitoring organizacji tego typu zajęć. MEN w specjalnym rozporządzeniu ma wkrótce określić wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz m.in. przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w przedszkolach, szkołach i placówkach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2018 r.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola