O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Ocena nauczyciela budzi obawy ZNP

2017-11-30 Ocena nauczyciela budzi obawy ZNP

Chodzi o zmiany, jakie do Karty Nauczyciela wprowadzi podpisana przez Prezydenta RP ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Poza tym, że ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona zostanie z 10 do 15 lat, to nauczyciel będzie podlegał ciągłej ocenie, która w skrajnych przypadkach może wyeliminować go z zawodu. W podjęciu takiej decyzji pomóc ma wprowadzenie nowej, czterostopniowej skali ocen oraz określenie w rozporządzeniu szczegółowych kryteriów, które będzie musiał spełnić pedagog, by uzyskać pozytywną notę - w przypadku nauczycieli dyplomowanych będzie to konieczność spełnienia aż 41 kryteriów. Szczegółowe wskaźniki dotyczące spełnienia wymogów określi dyrektor szkoły w regulaminie, co oznacza, że w każdej placówce będą mogły one wyglądać inaczej. Największe wątpliwości budzi kryterium: ocena postaw moralnych i etycznych nauczyciela. Podobnie jak w przypadku pozostałych kryteriów, o ocenie poszczególnych zachowań zdecyduje dyrektor w regulaminie. Ustawa wprowadza niebezpieczny proceder, który będzie konfliktował środowisko i premiował donosicielstwo - podkreśla wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, dodając - A co więcej, według naszych prawników, nauczyciel nie będze miał możliwości odwołania się. Wiceprezes ZNP zapowiedział, że już 4 grudnia związek zdecyduje, czy rozpocząć akcję protestacyjną.

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola