O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Odmrażanie placówek oświatowych

2020-05-14 Odmrażanie placówek oświatowych

Od 18 maja rząd zamierza stopniowo uruchamiać szkoły. To kolejny etap luzowania obostrzeń w gospodarce związanych z epidemią koronawirusa. Zatem:

  • otwarte zostaną schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe, wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, a uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy;
  • ruszą zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne;

Natomiast od 25 maja br.:

  • uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać z praktyk realizowanych u pracodawców;
  • przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
  • uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty;
  • ruszą konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego;

Z kolei od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mogli skorzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować. W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych – zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola