O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Opublikowano nową podstawę programową

2018-03-08 Opublikowano nową podstawę programową

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U z 2 marca 2018r. poz. 467). Rozporzadzenie wejdzie w życie 1 września 2018r., chociaż nowa podstawa ma obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

  • 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
  • 5-letniego technikum;
  • 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola