O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Pensje nauczycieli najsłabsze w 2018 roku

2019-05-30 Pensje nauczycieli najsłabsze w 2018 roku

Rada Ministrów przyjęła 28 maja br. uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. .Rząd napisał w nim, że “wzrostowi zatrudnienia towarzyszyła zwiększona presja płacowa. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 7 proc., tj. o 1,3 pkt. proc. więcej niż w roku poprzednim oraz o 3,4 pkt. proc. więcej niż przeciętnie w latach 2012-2016, a także o ponad 2 pkt. proc. więcej niż przyjęto w prognozach do ustawy budżetowej na 2018 r. (4,7 proc.)” Według Ministerstwa Finansów, po uwzględnieniu inflacji, płaca realna w gospodarce poszła w ubiegłym roku w górę aż o 5,3 proc., a „Tempo wzrostu siły nabywczej wynagrodzeń w ubiegłym roku było najwyższe od dziesięciu lat.” Nauczyciele otrzymali w 2018 r. jedynie 5,35 proc. podwyżki od 1 kwietnia. Ponieważ nie przewidziano wyrównania od 1 stycznia br., w skali całego roku wynagrodzenie wzrosło jedynie o 3,75 proc., a biorąc pod uwagę inflację za 2018 r. – zaledwie o 2,15 proc., czyli dwa i pół razy mniej niż w przypadku innych grup zawodowych. W 2018 r. pensje nauczycieli wzrosły od 1 kwietnia o 95-168 zł brutto.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola