O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Petycja w sprawie RPD w każdej szkole

2018-09-06 Petycja w sprawie RPD w każdej szkole

Marek Michalak skierował do Sejmu pismo, w którym przychyla się do prośby, jaką wniosła do RPD grupa uczniów. Postulują oni, by w szkołach i placówkach oświatowych powoływany był obligatoryjnie rzecznik praw ucznia i apeluje o wprowadzenie takiego zapisu do ustawy - Prawo oświatowe. RPD podkreśla, że praktyka pokazuje, że w szkołach, w których powołano rzecznika praw ucznia, jakość przestrzegania praw dziecka i ucznia oraz upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o ich prawach są lepsze. Według rzecznika dodanie nowego przepisu sprawiłoby, że w przypadku naruszeń praw dziecka i ucznia, szkolny RPD byłby osobą, która mogłyby szybko i skutecznie reagować, zapobiegając dziecięcej krzywdzie.

 

Źródło: www rpd.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola