O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Pieniądze tematem zmian w Karcie Nauczyciela

2019-03-07 Pieniądze tematem zmian w Karcie Nauczyciela

Resort edukacji przygotował projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Zawiera on regulacje, stanowiące podstawą do realizacji obietnic składanych podczas negocjacji ze związkami zawodowymi. MEN proponuje:

  • Nauczyciele odbywający staż na nauczyciela kontraktowego dostaną w każdym roku stażu jednorazowy dodatek w wysokości tysiąca złotych. Świadczenie będzie wypłacane dwukrotnie w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż, oraz do dnia 30 września kolejnego roku. Stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 otrzymają pieniądze do dnia 30 września 2019 r.
  • Rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Będą oni uprawnieni, jeżeli po zakończeniu stażu odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego uzyskają wyróżniającą ocenę pracy. Dodatek będzie przysługiwał w okresie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Jeżeli przed upływem tego terminu nauczyciel otrzyma ocenę pracy niższą niż ocena wyróżniająca, prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa. Dodatki będą wypłacane od 1 września 2020 r.
  • Przywrócenie obowiązku uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli. Będą obowiązywały od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku i będą corocznie uzgadniane ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Te z poprzedniego roku będą mogły obowiązywać maksymalnie przez dwa miesiące od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok.

Ustawa (projekt z 1 marca br.) wprowadzi przepis przejściowy, według którego w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zwiększa się o 5%. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od 1 września 2019 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola