O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Pilotaż „Cyfrowej szkoły” rozpoczęty

2012-04-06

3 kwietnia rząd zdecydował, że pilotażowo będzie realizowany program, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Zadanie to ma być realizowane przez nauczycieli, którzy potrafią świadomie i umiejętnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Pilotaż będzie przeprowadzony od kwietnia 2012 r. do końca sierpnia 2013 r. Weźmie w nim udział około 380 szkół. Program „Cyfrowa szkoła" ma być realizowany w czterech obszarach:

  1. „e-szkoła": wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
  2. „e-uczeń": zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wszczególności mobilnego sprzętu komputerowego;
  3. „e-nauczyciel":
  • przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK,
  • przeszkolenie 40 „e-trenerów" i 1200 „e-moderatorów", którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej,
  • organizacja sieci współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych „e-koordynatorów", których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK;
  1. „e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki)":
  • rozbudowa multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu „Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK,
  • przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów.

Szkoły chcące wziąć udział w pilotażu muszą do 18 kwietnia złożyć wniosek w gminie, a ta do 30 kwietnia powinna ten wniosek przekazać wojewodzie. To on do 14 maja zdecyduje, kto otrzyma pieniądze. Jeśli chętnych szkół będzie więcej niż funduszy przekazanych przez rząd – wojewoda przeprowadzi losowanie. Więcej informacji na www.men.gov.pl
 

Źródło: www.men.gov.pl
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola