O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Podwyżki dla nauczycieli

2019-02-14 Podwyżki dla nauczycieli

Resort edukacji narodowej zakończył konsultacje z oświatowymi związkami zawodowymi w kwestiach podwyżek na ten rok oraz wprowadzenia innych dodatków. Mimo że odbyło się kilka spotkań, w projekcie rozporządzenia dotyczącego minimalnego wynagrodzenie nic się nie zmieniło. Ostateczna wersja rozporządzenia (czeka na publikację w Dz.U.) podpisanego przez minister edukacji Annę Zalewską nie uwzględnia postulatów związkowych. W efekcie zasadnicze pensje nauczycieli, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wzrosną od 122 zł do 166 zł brutto. W marcu rozpocznie się wypłacanie podwyżek dla nauczycieli, z wyrównaniem od 1 stycznia. Poza podwyżkami od 1 stycznia 2019 r. o 5 proc. kolejna transza 5 proc. wzrostu płac ma nastąpić we wrześniu. Minister Anna Zalewska poinformowała, że Instytut Badań Edukacyjnych zajmie się analizą struktury wynagrodzeń, nauczycielskich, w celu ich uporządkowanie i wyeliminowania nieuzasadnionych różnic w zarobkach: „Ja próbowałam to zrobić dwa razy, nie było zgody korporacji samorządowych. Stąd się bierze irytacja – słuszna - nauczycieli, że oto w jednym województwie, powiecie, gminie, nauczyciel, na przykład za wychowawstwo ma 20 zł, a w drugim 500 zł albo 600, co powoduje, że końcowe wynagrodzenie jest bardzo zróżnicowane, ta różnica sięga czasami 3-4 tys. zł.” Przypomniała również, że minister edukacji odpowiada jedynie za rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu, natomiast to samorząd kształtuje nauczycielskie pensje: „W tym minimalnym wynagrodzeniu, w tym roku w stosunku do marca ubiegłego roku, to jest 500 zł, a minimalne wynagrodzenie to 60-65 proc. pensji nauczyciela.”

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 8 i 14 lutego 2019

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola