O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Polscy uczniowie słabo wypadli w badaniach TIMSS

2020-12-10 Polscy uczniowie słabo wypadli w badaniach TIMSS

TIMSS to międzynarodowe badanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów klas IV i VIII przeprowadzane co cztery lata. Polscy uczniowie uczestniczą w badaniu od 2011 roku. W 2019 ze średnim wynikiem 520 punktów nasi uczniowie uplasowali się na 26. miejscu w matematyce wśród 58 krajów biorących udział w badaniu. Oznacza to, że w porównaniu z 2015 rokiem polscy uczniowie osiągnęli rezultaty niższe o 15 punktów. W naukach przyrodniczych polscy czwartoklasiści wypadli relatywnie lepiej, uzyskując 531 punktów i plasując się na 16. pozycji wśród 58 krajów. W 2015 roku mieliśmy też 85 proc. uczniów na średnim poziomie, a w 2019 było ich 79 proc. Wzrosła też o 2 punkty procentowe liczba uczniów nie posiadających nawet podstawowej wiedzy o przyrodzie. Porównywalny rezultat w 2019r. uzyskali uczniowie z Portugalii, Danii, Węgier, Turcji, Szwecji, Niemiec, Australii, Azerbejdżanu, Bułgarii i Włoch. 19 krajów osiągnęło wynik istotnie lepszy niż Polska. roku Najwyższe wyniki z matematyki osiągnęły kraje z Azji: Singapur (625), Hongkong (602), Korea (600), Tajwan (599) i Japonia (593). Według dr. Gajderowicza z UW i Fundacji Evidence Institute opracowującej pierwsze wnioski z międzynarodowego raportu: To znaczny spadek i znak ostrzegawczy, który pokazuje, że coś złego dzieje się w edukacji w Polsce. Natomiast politycy komentujący wyniki polskich uczniów twierdzą, że ten spadek – z jednej strony, to efekt reformy edukacji Anny Zalewskiej i likwidacji gimnazjum, z drugiej – „decyzji politycznej poprzedników” wprowadzającej obowiązek szkolny dla sześciolatków oraz wiosennego strajku nauczycieli z 2019r.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza z 9 grudnia 2020

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola