O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Polscy uczniowie w europejskiej czołówce w badaniu PISA 2018

2019-12-05 Polscy uczniowie w europejskiej czołówce w badaniu PISA 2018

To była ostatnia możliwość pokazania możliwości polskich gimnazjów na arenie międzynarodowej – tak wyniki ostatniej edycji badania PISA oceniono w raporcie przygotowanym przez ZNP i fundację naukową Evidence Institute. W badaniu PISA w 2018 r. uczestniczyło 79 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 660 tys. Polskę reprezentowało 5653 uczniów z 227 szkół. Badanie przeprowadzono w całości za pomocą narzędzi komputerowych. W 2018 r. wprowadzono nową metodę - testowanie adaptatywne, które dotyczyło wiodącej dziedziny (umiejętności czytania), na podstawie tego, jak poradzili sobie z podzestawem startowym, uczniowie otrzymywali kolejne zadania o określonym stopniu trudności. 

  • Wynik osiągnięty przez polskich uczniów (512) był znacząco wyższy niż w poprzedniej edycji w 2015 r. (506 pkt), ale gorszy niż w 2012 (518 pkt). Co siódmy piętnastolatek nie opanował umiejętności rozumienia czytanego tekstu w stopniu wystarczającym do korzystania ze źródeł pisanych. Mało jest natomiast uczniów o najniższych umiejętnościach, poniżej poziomu 2. - 14,7 proc. (lepiej wypada Estonia, Irlandia i Finlandia). Jeżeli chodzi o rozumienie tekstu dziewczęta wypadają dużo lepiej niż chłopcy. Poniżej poziomu drugiego znalazł się co piąty piętnastolatek, a tylko co dziesiąta piętnastolatka.
  • W dziedzinie rozumowania matematycznego wynik osiągnięty w 2018 r. jest o 12 punktów wyższy od wyniku z 2015 r. Polscy uczniowie uzyskali wynik 516 punktów, o 27 punktów więcej niż średnia dla krajów OECD (równa 489 punktów). To 10. miejsce na świecie i trzecie (po Estonii i Holandii w Europie - w tym drugim przypadku jest to - jak wynika z opisu - wynik nieodróżnialny statystycznie od osiągnięć polskich uczniów). Różnica między dwiema ostatnimi edycjami badania wynosi 12 punktów, a między pierwszym badaniem w 2003 r. a ostatnim w 2018 r. wynosi 26 punktów.
  • Jeżeli chodzi o rozumowanie przyrodnicze, uczniowie uzyskali w 2018 r. średni wynik 511 pkt, co plasuje ich na 11. miejscu wśród wszystkich 79 krajów biorących udział w badaniu, na 6. miejscu wśród krajów OECD, a na 3. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Wynik ten był o 22 punkty wyższy od średniej dla Rozumowanie w naukach przyrodniczych OECD, która wyniosła 489 punktów (różnica była istotna statystycznie). Był zbliżony do wyników piętnastolatków z Hongkongu, Tajwanu, Nowej Zelandii, Słowenii i Wielkiej Brytanii – jak podkreślono w raporcie, różnice między Polską a tymi krajami były nieistotne statystycznie.
  • W 2018 r. średni wynik dziewcząt w krajach OECD wyniósł 490 i był o 2 punkty wyższy od wyniku chłopców. W Polsce wyniki dziewcząt i chłopców były takie same - 511 punktów. Mniej dziewcząt osiągnęło najniższe wyniki - poniżej drugiego poziomu znalazło się 15 proc. chłopców i 12,3 proc. dziewcząt.

Źródło: www.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola