O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Ponad 27 tysięcy nauczycieli ucierpiało na reformie oświaty

2017-10-12 Ponad 27 tysięcy nauczycieli ucierpiało na reformie oświaty

Około 27 300 nauczycieli ucierpiało w efekcie reformy Anny Zalewskiej - poinformował ZNP powołując się na dane zebrane z całego kraju według stanu na wrzesień br. Informacje pochodzą z arkuszy organizacyjnych szkół i aneksów z września. Nie są to dane z całego kraju, ponieważ nie wszystkie samorządy je udostępniły. Związek ma informacje pochodzące z ok. 70 proc. gmin i powiatów. Zgodnie z nimi:

  • Z pracy odeszło w efekcie zwolnienia lub nieprzedłużenia umowy ok. 6500 nauczycieli
  • Ponad 18500 osób ma ograniczony etat lub pracuje w kilku szkołach albo też przeszło w stan nieczynny. Nauczyciele ci pracują na pół, ćwierć lub cząstkę etatu, w związku z czym pogorszyła się ich sytuacja finansowa, a pensja - znaczaco obniżyła. To także osoby pracujące w kilku szkołach (tzw. nauczyciele wędrujący). Do tego grona należą też osoby, które z powodu reformy przeszły w stan nieczynny. Wymiar zatrudnienia obniżono 12 771 osobom, w kilku szkołach etat uzupełnia 5 286 osób, a w stan nieczynny przeniesiono ok. 600 osób.
  • Na świadczenia kompensacyjne przeszło ponad 2300 nauczycieli

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola