O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Posiłek w każdej szkole i domu

2018-10-04 Posiłek w każdej szkole i domu

Rada Ministrów ustanowiła uchwałą z dnia 2 października br. wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Będzie on realizowany w latach 2019 – 2023 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa, uzupelniając pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje się następujące działania:

  1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
  2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola