O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Posiłek w szkole i w domu

2019-02-07 Posiłek w szkole i w domu

Dwieście milionów złotych przeznaczy rząd w latach 2019-2023 na wsparcie dla szkolnych stołówek. Pieniądze trafią tylko do co piątej podstawówki. Rada Ministrów przyjęła 5 lutego br. rozporządzenie w sprawie realizacji modułu trzeciego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu do szkół może trafić w ciągu pięciu lat w sumie 200 mln zł (plus 49 mln zł wkładu własnego samorządów). To 40 mln zł dofinansowania rocznie, które ma pomóc szkołom w wypełnieniu nałożonego na nie obowiązku zapewnienia uczniom od 1 września 2022 r. możliwości zjedzenia jednego gorącego posiłku dziennie. Korzystanie z takiego posiłku będzie dobrowolne i niestety odpłatne. Rządowe wsparcie otrzymają organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły podstawowe funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) oraz publiczne szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

  • 80 000 zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują;
  • 25 000 zł na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). Wsparcie finansowe udzielone zostanie wyłącznie na realizację jednego z wymienionych zadań.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola