O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Prace nad zmianami ws. dyscyplinarek

2020-10-29 Prace nad zmianami ws. dyscyplinarek

Do prac w parlamencie trawiły zmiany przygotowane przez resort edukacji w kwestii dyscyplinarek dla nauczycieli. Nowelizacja zakłada, że:

  • dyrektor będzie miał 14 dni na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia (obecnie dyrektor ma na to trzy dni);
  • maksymalny termin na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego to nie później niż w ciągu 4 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego);
  • dyrektor szkoły nie będzie musiał zawieszać nauczyciela w pełnieniu obowiązków:
  • postępowanie dyscyplinarne nie będzie wszczynane po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo);
  • uchylony zostanie przepis, zgodnie z którym, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka, postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola