O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Priorytety MEN na rok szkolny 2019/2020

2019-07-12 Priorytety MEN na rok szkolny 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej określił podstawowe kierunki polityki państwa na najbliższy rok szkolny. Są to:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Minister określił również zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty, które są:

  • Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach
  • Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
  • Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – dla PPP
  • Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego

Minister edukacji wskazał również kuratorom oświaty kierunki monitorowania i ewaluacji. Monitorowanie dotyczy przede wszystkim realizacji obowiązkowych zajęć z w-f, przechodzenia uczniów do szkół specjalnych, prowadzenia innowacji w szkołach oraz wdrażania podstaw programowych do zawodów. Pełny opis kierunków polityki oświatowej znajduje się na stronie internetowej ministerstwa.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola