O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Problemy z higieną w szkole

2020-09-24 Problemy z higieną w szkole

Główny Inspektorat Sanitarny skontrolował szkoły pod kątem dostępności do pryszniców. Sprawdzono ponad 12 tys. placówek. Wypadły jeszcze gorzej niż w poprzednim roku. GIS przyznaje: placówki oświatowe mają problem z zapewnieniem uczniom właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej. W 2019 r. uczniowie 148 placówek korzystali z natrysków po każdych zajęciach sportowych. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 179. Z kontroli inspekcji wynika, że aż w 2,2 tys. szkół pomieszczenia z natryskami nie były wykorzystywane i zostały zamienione np. na magazyny. Liczba „składzików” zamiast natrysków wzrosła w ciągu ostatniego roku o ponad 150. W 7,7 proc. skontrolowanych szkół, czyli 921 placówkach, stwierdzono natomiast całkowity brak zaplecza sportowego. Bo poza brakiem natrysków inspektorzy stwierdzali też brak boisk. Nie miało go w sumie ponad pół tysiąca placówek. Nie należy więc do rzadkości to, że uczniowie mają zajęcia fizyczne po prostu na korytarzu. Taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku aż w 780 placówkach. W wielu placówkach przerwy nie są odpowiednio długie. W 10 minut nie da się zadbać o higienę. To niejedyne słabe punkty polskiej szkoły. GIS sprawdził także, jak wygląda w nich odżywianie dzieci, dostęp do szkolnych szafek, jakość mebli, z których korzystają, oraz ciężar tornistrów.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 23 września 2020

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola