O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów

2018-12-06 Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów

Rusza nowa edycja programu certyfikacji szkół, które dbają o zdrowie psychiczne uczniów. Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej zaprasza kolejne 100 szkół do certyfi kacji i skorzystania z bezpłatnych narzędzi i materiałów przesyłanych do wszystkich szkół, które zgłoszą się do programu i będą go wdrażać. Są to:

  • Modelowe programy profi laktyczne dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  • E-booki z ćwiczeniami dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  • Algorytmy postępowania dla rodziców i nauczycieli,
  • Infografiki tematyczne,
  • Prezentacje mutlimedialne,
  • Szkolenia on-line dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  • Scenariusze zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla każdego etapu edukacyjnego,
  • Elektroniczne ankiety diagnostyczne,
  • Aplikację internetową Dziennik Wdzięczności, dedykowaną dzieciom i młodzieży,
  • Miniserial dotyczący najważniejszych zagadnień w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Przed wyborem odpowiedniej metody przeprowadzenia zajęć profi laktycznych należy właściwie zidentyfikować potrzeby grupy. Zaleca się wykorzystanie kwestionariusza obserwacji relacji klasowych, który pozwoli zidentyfikować: podział klasy na podgrupy, relacje zachodzące pomiędzy podgrupami, osoby, które są wycofane, liderów oraz ich cechy, które pozytywnie wpływają na resztę klasy. Aby zgłosić swój udział w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Fundacjai Instytut Edukacji Pozytywnej.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola