O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie

2019-07-25 Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie

MEN ogłosił nowy konkurs za 3,6 mln zł. Wnioski o dotację można składać do 8 sierpnia 2019 r., wyniki konkursu resort ogłosi 30 sierpnia. Celem konkursu jest „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”. Konkurs ma się odbyć w oparciu o dokument „Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego – Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych i placówek oświaty”. Jego adresatem są instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zdrowia psychicznego. Psychologowie mają prowadzić zajęcia dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Efekt tych zabiegów ma przeciwdziałać samobójstwom wśród dzieci, bo Polska jest na drugim miejscu w Europie pod tym względem. Elementem profilaktyki zdrowia psychicznego w szkole ma być m. in.: „przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży” – rozumiane przez twórców konkursu jako „umiejętności krytycznego myślenia i spojrzenia na budowane wzorce medialne”, „budowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat przejawów zjawiska seksualizacji” oraz „promowanie postaw i zachowań sprzeciwiających /się stereotypizacji płciowej i uprzedmiotowieniu”. W programie znajduje się również ankieta diagnozującą „poziom seksualizacji uczniów i uczennic”.

 

Źródło: www.men.gov. pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola