O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Projekt nowego rozporządzenia MEN o bezpieczeństwie

2018-08-02 Projekt nowego rozporządzenia MEN o bezpieczeństwie

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Według nowych przepisów min:

  • Szkoły i placówki oświatowe będą miały obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. Wzór takiego rejestru znajdzie się w ząłączniku do rozporządzenia. W rejestrze powinny się znaleźć informacje dotyczące m.in. celu wyjścia, miejsca zbiórek, osób odpowiedzialnych za opiekę nad uczniami, miejsca powrotu, liczby uczniów i in. Rejestr bezpiecznej liczy w sumie 12 pozycji. Wpisy w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły. Do prowadzenia rejestru dyrektor będzie mogł upoważnić inną osobę.
  • Szkoły zostaną zobowiązane do tego, by zajęcia wymagające intensywnego wysiłku umysłowego umieszczano w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu. MEN powołuje się tu na badania mające dowodzić, że efektywność pracy ucznia zaczyna się łagodnie zmniejszać już od czwartej godziny lekcyjnej, natomiast na szóstej lekcji intensywnie spada. "Główny Inspektorat Sanitarny wskazuje, że uczniowie powinni mieć równomiernie rozłożenie zajęć, nie więcej niż 6-7 godzin dziennie" – napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.
  • Przerwy nie będą trwały krócej niż 10 minut. W tej kwestii dyrektor będzie musiał zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, bo głównym kryterium mają być potrzeby społeczności szkolnej.
  • Na dyrektorach szkół będzie spoczywał obowiązek zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. "Rozwiązanie to powinno spowodować skuteczniejsze egzekwowanie prawa ucznia i ograniczyć problemy z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego negatywnie wpływającym na rozwój dziecka" - czytamy w uzasadnieniu.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola