O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Projekt rozporządzenia MEN

2019-10-25 Projekt rozporządzenia MEN

22 października br. na stronie MEN opublikowano projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika z potrzeby uwzględnienia szczególnego przypadku absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończą tę szkołę przed ukończeniem 18. roku życia. Absolwenci ci powinni mieć możliwość realizacji obowiązku nauki poprzez kontynuowanie kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Warunkiem przyjęcia do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będzie ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 16. roku życia. Rozwiązanie to będzie dotyczyło uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola