O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Przypominamy o zmianach w prawie oświatowym

2011-10-18 Przypominamy o zmianach w prawie oświatowym
  • W połowie września weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 216, poz. 1274).
  • 26 października 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 216, poz. 1275).
  • Na stronie www.men.gov.pl ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Warto się z nim zapoznać.
     
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola