O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Raport NIK na temat profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży

2020-07-23 Raport NIK na temat profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży

W opublikowanym w tym tygodniu raporcie na temat profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych Izba przypomniała, że poważne zaburzenia układu ruchu mogą dotyczyć od 10 do 15 proc. dzieci. Według Zakładu Ochrony i Promocji Zdrowia i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka, 90 proc. dzieci w Polsce ma wady postawy (głównie kręgosłupa, stóp i kolan). Ośrodek Rozwoju Edukacji oszacował, że wady postawy ma ok. 50-60 proc. dzieci w wieku rozwojowym, a według Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zniekształcenie kręgosłupa zdiagnozowano u ponad 17 proc. dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Z raportu wynika, że:

  • Choć wojewódzkie programy polityki zdrowotnej obejmowały profilaktykę wad postawy ciała dzieci i młodzieży, to żadna z kontrolowanych gmin nie zadbała, by uczniowie podległych im szkół mogły wziąć w nich udział. Jedynie w 4 z 10 gmin aktywnie edukowano o możliwościach eliminowania ryzyka rozwoju wad postawy uczniów, choć profilaktyka chorób jest zadaniem własnym gmin. W pozostałych gminach samorządy przerzucały – bezprawnie – ten obowiązek na szkoły.
  • Żadna ze skontrolowanych gmin nie skorzystała też z dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
  • Na gimnastykę korekcyjną przeznaczono zaledwie 7,4 proc. pieniędzy, jakie wyodrębniono na walkę z wadami postawy. Jedynie w 2 na 20 skontrolowanych szkół nauczyciele WF mieli dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.
  • Uczniowie 19 z 20 skontrolowanych szkół mieli zbyt ciężkie plecaki. Normy wagi plecaka przekroczono u ponad połowy przebadanych uczniów.

 

Źródło: www.nik.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola