O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Raport NIK o korzystaniu z E-podręczników

2017-11-30 Raport NIK o korzystaniu z E-podręczników

Niewiele placówek oświatowych realnie korzystało z e-podręczników i materiałów znajdujących się na portalu wiedzy dla nauczycieli „Scholaris”, przygotowanych w ramach programu „Cyfrowa szkoła” – tak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli. Głównym celem programu „Cyfrowa szkoła” było przygotowanie i udostępnienie 432 szkołom podstawowym elektronicznych zasobów edukacyjnych. Zgodnie z założeniami, szkoły uzyskały dostęp do platformy edukacyjnej „E-podręczniki” z 62 elektronicznymi podręcznikami do kształcenia ogólnego oraz 2,7 tys. innych elektronicznych materiałów edukacyjnych. Zdaniem NIK, na plus ocenić należy fakt, że zbadane placówki posiadały wyposażenie do stosowania w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Izba zwraca jednak uwagę, ż enauczyciele w ramach prowadzonych zajęć - korzystając z elektronicznych materiałów dydaktycznych - sięgali głównie po te powszechnie dostępne w internecie i własne. W niewielkim stopniu wykorzystują natomiast materiały przygotowane w ramach programu „Cyfrowa szkoła” zasoby dostępne na platformie edukacyjnej „E-podręczniki”. NIK zwraca również uwagę na niskie zainteresowanie pedagogów portalem „Scholaris”. Izba sygnalizuje jednak, że na „Scholaris” nie udostępniono opracowywanego w ramach projektu narzędzia do prowadzenia elektronicznych dzienników szkolnych, co należy uznać za działanie niegospodarne. Dlatego NIK wnioskuje do MEN o monitorowanie skuteczności i efektywności cyfryzacji szkół realizowanej w ramach programów dofinansowywanych ze środków europejskich. Apeluje także o udostępnienie do wykorzystania szkołom narzędzia do prowadzenia elektronicznego dziennika przygotowanego w projekcie „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”, a także rozważenie możliwości przeprowadzenia ewaluacji portalu w celu oceny jego skuteczności.

Źródło: NIK, stan z 28.11.2017 r.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola