O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Raport o stanie edukacji ocenia stan polskiej oświaty i zmiany, jakie zaszły w niej w ostatnich 20 latach

2011-06-06 Raport o stanie edukacji ocenia stan polskiej oświaty i zmiany, jakie zaszły w niej w ostatnich 20 latach

Raport przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych jest pierwszym kompleksowym zestawieniem wyników badań nad stanem edukacji w Polsce, które przeprowadzono w ciągu ostatnich 10-20 lat. W liczącym prawie 300 stron dokumencie podjęto kwestie dotyczące m.in. jakości edukacji, wyrównywania szans w dostępie do oświaty, jej dostosowania do rynku pracy oraz wpływu sytuacji demograficznej. Z raportu wynika, że najsłabszym ogniwem polskiej edukacji jest wychowanie przedszkolne oraz kształcenie studentów. Od lat mówi się, że edukacja przedszkolna wyrównuje szanse edukacyjne tylko, jeśli jest naprawdę upowszechniona, bliska 100%. A to raczej dotyczy głównie dużych miast – twierdzi dyrektor IBE prof. Michał Federowicz i wyjaśnia – Jeśli do przedszkoli chodzi tylko połowa dzieci, to są to zazwyczaj już te, które i tak mają większe szanse edukacyjne, mieszkające w miastach i mające lepiej wykształconych rodziców. Z tego powodu obecna edukacja przedszkolna bardziej różnicuje, niż wyrównuje szanse edukacyjne. Raport zwraca więc uwagę na pilną potrzebę upowszechnienia edukacji przedszkolnej, bowiem dostęp do wychowania przedszkolnego w Polsce jest wciąż znacznie gorszy niż w większości krajów europejskich. Raport – powołując się na badania PISA – pozytywnie ocenia wprowadzenie gimnazjów w polskim systemie edukacji i stwierdza m.in., że w ostatnich latach poprawiły się wyniki polskich uczniów w czytaniu, w matematyce i w naukach przyrodniczych. Zwraca jednak uwagę, że gimnazja jako szkoły, w których uczy się trudniej niż np. w szkołach podstawowych, liceach i technikach, wymagają większego wsparcia ze strony państwa, powinni mieć zapewnioną możliwość indywidualnego podejścia do edukacyjnych potrzeb każdego konkretnego ucznia. Poza tym, nadal gimnazja są zróżnicowane, szczególnie w dużych miastach, na lepsze i gorsze, co jest niezgodne z potrzebą wyrównywania szans na dobrą edukację. Z wniosków znajdujących się w raporcie wynika m.in., że:

  • Coraz więcej młodych ludzi ma wyższe wykształcenie, ale jakość kształcenia jest zbyt zróżnicowana. Uczelnie oferują najwięcej miejsc na kierunkach humanistycznych, niekoniecznie pożądanych na rynku pracy, za to tanich w utrzymaniu.
  • Polscy nauczyciele są lepiej wykształceni i chętnie się dokształcają. Jednak słaby jest system doskonalenia zawodowego i awansu.
  • Powrót matematyki na maturę jest sukcesem, ale należy poprawić poziom nauczania matematyki w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Raport IBE zostanie zaprezentowany na Kongresie Polskiej Edukacji w dniach 5-6 czerwca w Warszawie. W kongresie, na którym spotka się ok. 2,5 tys. pracowników oświaty, weźmie udział m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, minister w kancelarii premiera Michał Boni, Minister Edukacji Katarzyna Hall oraz byli ministrowie edukacji: prof. Henryk Samsonowicz, prof. Mirosław Handke i Krystyna Łybacka. Swój udział zapowiedział także premier Donald Tusk.
 

Źródło: Rzeczpospolita, 1.06.2011, Gazeta Wyborcza 1.06.2011 r.
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola