O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Reforma edukacji w raportcie NIK

2019-05-23 Reforma edukacji w raportcie NIK

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki raportu dotyczącego reformy edukacji wprowadzonej przez minister Annę Zalewską. Kontrolerzy NIK szczegółowo przebadali sytuację w 48 szkołach w 48 gminach. Równocześnie przeprowadzili badanie kwestionariuszowe wśród 6846 dyrektorów szkół i 1935 organów prowadzących szkoły. Według raportu ministerstwo nierzetelnie przygotowało się do wprowadzenia zmian i nie oszacowało finansowych i organizacyjnych skutków reformy. Subwencja oświatowa, z której miały być sfinansowane zmiany, wzrosła o 6 proc, a wydatki samorządów na szkoły powiększyły się o 12 proc. Wątpliwości NIK budzi także proces przygotowania nowych podstaw programowych. Już teraz cześć dyrektorów szkół wskazuje na potrzebę ich zmiany, bo nie są one dostosowane do możliwości uczniów. Reforma spowodowała pogorszenie warunków nauczania w części szkół - lokalowych, czy wyposażenia sal w pomoce dydaktyczne. Aż 84 proc. kontrolowanych szkół ma problemy ze zorganizowaniem uczniom zajęć z pełnym uwzględnieniem zasad higieny umysłowej. Wzrosły trudności z ułożeniem planu lekcji i współczynnik zmianowości (dzieci częściej uczą się na drugą zmianę). Niektóre szkoły zaczynały lekcje o godz. 7.10, inne kończyły nawet o 18.15. Z powodu konieczności przyjęcia do szkół tzw. podwójnego rocznika przed ogromnym wyzwaniem postawiono powiaty i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Od września br. naukę w nich ma rozpocząć ponad 705 tys. uczniów, czyli dodatkowo prawie 370 tys. absolwentów VIII klas szkół podstawowych. Krytyka NIK dotyczy też przygotowania nowej systemy programowej - ich autorami tylko w 20 procentach są eksperci rekomendowani przez instytucje związane z oświatą. W całym kraju wzrosła liczba nauczycieli, którzy pracują w kilku szkołach, by dopełnić etat. Między 2016 a 2018 r. o prawie 55 proc. – z ok. 35 tys. do ponad 54 tys. nauczycieli.

 

Źródło: www.nik.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola