O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

RODO w szkole, będą zmiany

2019-02-28 RODO w szkole, będą zmiany

Sejm uchwalił przepisy dostosowujące poszczególne ustawy do RODO. Ustawa Prawo Oświatowe ma zostać uzupełniona o przepis zobowiązujący nauczycieli do: „zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów”. Ten lakoniczny zapis przewiduje trzy sytuacje, gdy nauczyciel nie jest zobowiązany do zachowania poufności:

  • w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
  • jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji;
  • w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.

Zmianie ulegnie również art. 68 ustawy Prawo oświatowe, gzie do obowiązków dyrektora należeć będzie także: „wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.”.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola