O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty

2018-09-06 Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty

3 września br. w 24 tysiącach szkół, dla ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. Tego dnia również rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla ponad 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat z blisko 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wszystkim przedszkolakom, wszystkim uczennicom i uczniom oraz wszystkim nauczycielkom i nauczycielom życzymy, by ten rok szkolny przyniósł wiele radości i sukcesów.

 

Redakcja Pedagogii

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola