O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Rozmów o kryteriach oceny pracy nauczycieli c.d

2018-03-02 Rozmów o kryteriach oceny pracy nauczycieli c.d

W środę, 28 lutego br. minister Anna Zalewska wzięła udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Tematem rozmów z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji nauczycielskich związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw były kwestie związane z pracami nad projektem rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. „Poprosiliśmy gremia, czyli samorządowców i związkowców, żeby do 5 marca przesłali swoje komentarze, po to byśmy około 15 marca mogli zaproponować projekt rozporządzenia do konsultacji ustawowych” - mówiła minister edukacji Anna Zalewska po spotkaniu, podkreślając, że cała procedura ma się zakończyć w okolicach maja. ZNP zgłasza wiele wątpliwości. Joanna Wąsala, prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP powiedziała: „Podczas spotkania zaprezentowano nam kryteria razem ze wskaźnikami. Od początku zwracamy uwagę, że będą one różne dla każdej szkoły, co może wywoływać chaos, tym bardziej, że mają być one punktowane. Oznacza to, że za te same osiągnięcia nauczyciel będzie różnie oceniany w zależności od szkoły. Nie wiadomo na razie, jak taka punktacja ma wyglądać - czy będzie jakaś skala np. od 1-5 punktów. MEN nie uwzględnił na razie również naszych uwag dotyczących nieuniwersalnych kryteriów oceniania. Ich obecna konstrukcja sprawia, że nie są one możliwe do osiągnięcia dla niektórych nauczycieli, np. psychologów czy tych, pracujących w bibliotekach szkolnych.”

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola