O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

RPD do MEN o mediacjach w szkole

2017-11-20 RPD  do MEN o mediacjach w szkole

Podstawowym narzędziem rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym powinna być mediacja - przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i przedstawia propozycję standardów prowadzenia mediacji w liście do minister edukacji Anny Zalewskiej, prosząc o pomoc w ich upowszechnieniu i realizacji w placówkach oświatowych. Michalak podkreślił, że mediacja „sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami placówek”, a także „kreuje pozytywny wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek szkoły”. Dodał, że mediacja może stać się metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz „stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniami”, zaznaczając, że „Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakończyć spór, bez potrzeby sięgania do innych prawnych środków interwencji, w szczególności drogi sądowej.”

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola