O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

RPO apeluje o edukacje ekologiczną, a MEN odpowiada

2020-01-16 RPO apeluje o edukacje ekologiczną, a MEN odpowiada

Z apelem do MEN o wprowadzenie do szkół zajęć o klimacie wystąpił Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich. W piśmie do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego - powołując się na aktywność uczniów, m.in. powstanie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego - zwrócił się o rozważenie wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom. Jego zdaniem powinny one opierać się na najnowszych ustaleniach naukowych i być skonstruowane w sposób zachęcający nauczycieli i uczniów do innowacyjności. Podkreślił też, że jako rzecznik praw obywatelskich widzi silny związek między kryzysem klimatycznym a prawami człowieka i obywatela. Odnosząc się do apelu RPO, rzecznik ministerstwa edukacji Anna Ostrowska poinformowała PAP, że edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania na wszystkich etapach kształcenia, a MEN przychyla się do opinii rzecznika, że istnieje ścisły związek między kryzysem klimatycznym a prawami człowieka. Dlatego też „zagadnienia ochrony klimatu, jakości powietrza i odpowiedniej postawy obywatelskiej stanowią część edukacji o zrównoważonym rozwoju (a szerzej edukacji globalnej), obecnej w polskich szkołach. Zadania promujące edukację o zrównoważonym rozwoju realizowane są obecnie zarówno w formalnym, jak i pozaformalnym systemie edukacji.” Zaznaczyła, że to od nauczyciela zależy, w jakiej formie i przy użyciu jakich pomocy dydaktycznych będzie realizował cele kształcenia i treści nauczania określone w podstawie programowej.

 

Źródło: www.rpo.gov.pl + PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola