O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

RPO interweniuje w sprawie uczniów przewlekle chorych

2019-11-14 RPO interweniuje w sprawie uczniów przewlekle chorych

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że w dalszym ciągu sytuacja zarówno młodszych, jak i starszych dzieci z chorobami przewlekłymi nie jest zadowalająca. Zaproponowane rozwiązania (w tym udzielanie szkole upoważnienia do podawania leków) nie spełniają oczekiwań rodziców i ich dzieci w sytuacji, kiedy nie ma pracowników zatrudnionych do sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami lub innych osób, które mogą im pomóc. Obecnie nauczyciel nie musi brać na siebie odpowiedzialności za podawanie leków przewlekle chorym uczniom. Nie musi też sprawdzać poziomu cukru dziecku z cukrzycą. Zgodnie bowiem z ustawą z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. Mogą zatem zgodnie z prawem odmówić takiej zgody. Choć sytuacja jest o tyle wątpliwa, że w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie RPO, resort zdrowia podkreślił, że działania podejmowane przez nauczycieli i wychowawców w placówkach oświatowych mogą być analogiczne do tych, jakie w podobnych sytuacjach podejmowaliby rodzice lub inni prawni opiekunowie dziecka. Jak argumentuje RPO opieka nad uczniami jest wymieniona jako jeden z ustawowych celów systemu oświaty. Karta Nauczyciela stanowi zaś, że nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować powierzone mu zadania - zgodnie z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą - w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć. Uwzględniając argumentację Ministra Zdrowia, należałoby doprecyzować obowiązki pracowników szkół w zakresie czuwania nad zdrowiem dzieci, które pozostają pod ich opieką – podkreśla Adam Bodnar. Jako priorytet należy przyjąć - według RPO - potrzeby uczniów.

 

Źródło: www.rpo.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola