O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

RPO o bezpłatnym transporcie uczniów niepełnosprawnych

2018-02-09 RPO o bezpłatnym transporcie uczniów niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do MEN z apelem o uregulowanie zasad zwrotu poniesionych kosztów rodzicom, którzy dowożą niepełnosprawne dzieci do szkół i placówek, i to w ten sposób, aby zapewnić realizację tych świadczeń w skali całego kraju w sposób możliwie jednolity i zestandaryzowany. Jak podkreśla RPO, obecnie kryteria ustala każda jednostka samorządu terytorialnego indywidualnie, co sprawia, że rodzice otrzymują różne stawki za przewiezienie dziecka do szkoły. Poza tym Rzecznik zwraca również uwagę, że uczeń może korzystać z kształcenia specjalnego do końca roku szkolnego, w którym kończy 24. rok życia. Tymczasem bezpłatny transport gmina ma mu obowiązek zapewnić do ukończenia przez niego 21. roku życia. Jego zdaniem „Ograniczenie obowiązku organizowania bezpłatnego transportu i opieki dla uczniów z niepełnosprawnościami do czasu ukończenia przez nich 21 lat ma charakter dyskryminujący oraz pogłębia nierówności pomiędzy uczniami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi.”

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola