O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

RPO o wskaźnikach oceny pracy nauczyciela

2018-08-02 RPO o wskaźnikach oceny pracy nauczyciela

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny wyraził negatywną opinię w sprawie regulowania przez każdą szkołę wskaźników oceniania pracy nauczycieli. W piśmie do Rafała Grupińskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, dr Bodnar zwrócił uwagę na "niepokój nauczycieli, dyrektorów i ekspertów" w związku z nowym systemem oceniania nauczycieli, który ma wejść w życie 1 września br. Rzecznikowi nie podoba się przede wszystkim to, że ministerstwo edukacji wpisało do rozporządzenia szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela, ale wskaźniki do wspomnianych kryteriów - już nie. Wskaźniki te mają w specjalnych regulaminach określić dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Rzecznik konsekwentnie negatywnie ocenia przekazanie do uregulowania w regulaminach szkół - aktach niebędących źródłem prawa powszechnie obowiązującego - kwestii wskaźników oceny pracy nauczycieli. Poziom realizowania przez nich takiego samego kryterium, wspólnego dla wszystkich nauczycieli, będzie różny, zależny wyłącznie od dyrektora danej szkoły. Budzi to wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich.- podkreśla Adam Bodnar. "W związku z tym, że system oceny pracy nauczyciela wiązać się będzie z awansem zawodowym, dodatek o charakterze finansowym powinien być pod każdym względem jednolity dla wszystkich nauczycieli, a także niezależny od indywidualnych preferencji dyrektora szkoły" - stwierdził rzecznik. Według RPO również wskaźniki oceny pracy dyrektora nie powinny być uzależnione od pecyfiki pracy w szkołach, wspólnej dla całego obszaru, który podlega organowi nadzoru pedagogicznego. Według Adama Bodnara nie ma argumentów przemawiający za potrzebą uzależnienia tych wskaźników od ewentualnych lokalnych uwarunkowań.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola