O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

RPO o zbieraniu danych o strajkujących nauczycielach...

2019-04-30 RPO o zbieraniu danych o strajkujących nauczycielach...

W czasie strajku nauczycieli MEN domagało się, by dyrektorzy szkół wpisywali do centralnego Systemu Informacji Oświatowej dane o osobach strajkujących. Instrukcja miała wskazywać: Nauczycielom, którzy strajkują, należy wykazać nieobecność, wybierając jako jej przyczynę „zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie”. Wymagane jest podanie daty rozpoczęcia i zakończenia nieobecności. Według RPO nie ma ku temu podstawy prawnej, a przetwarzanie danych bez odpowiedniego przepisu może naruszać Konstytucję. Dlatego Adam Bodnar zwrócił się do minister edukacji Anny Zalewskiej o wskazanie podstawy prawnej przetwarzania w ramach SIO danych o udziale nauczycieli w strajku. Jak podkreśla RPO, konstytucja RP zawiera gwarancje ochrony prywatności, a jej artykuł 51 odnosi się bezpośrednio do aspektów ochrony prywatności związanych z przetwarzaniem informacji o jednostce. Dlatego wkraczanie w tę sferę obywateli jest możliwe tylko na podstawie ustawy, która ogranicza te prawa w sposób proporcjonalny – argumentuje Bodnar w swym piśmie.

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola