O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Ruszyły egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

2018-01-12 Ruszyły egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

10 stycznia 2018 r. uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r., absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin eksternistyczny zawodowy przystąpili do kolejnej sesji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Do części pisemnej egzaminu zgłoszono ponad 175 000 osób w 196 kwalifikacjach (z tego ponad 23 000 osób w 189 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu). Do części praktycznej przystąpi ponad 223 000 uczniów i absolwentów w 215 kwalifikacja. Egzamin składa się z dwóch części – testu pisemnego, który trwa 60 minut (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa) oraz testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie: część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania, część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji zgodnie z klasyfikacją zawodów oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. jest przeprowadzany wyłącznie dla uczniów i słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I/ semestrze I tej szkoły od 1 września 2017 r. Dla wszystkich zdających część pisemna odbyła się 11 stycznia, a w dniach 12 stycznia-17 lutego 2018 r. będzie miała miejsce część praktyczna według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Natomiast 10 stycznia odbyła się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach o modelu „d”.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola