O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Rządowy program „Dobry start”

2018-05-10 Rządowy program „Dobry start”

Polegać ma na przyznaniu rodzicom co roku świadczenia w wysokości 300 zł na uczące się dziecko do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w przypadku kontynuacji, rozpoczętej przed ukończeniem 18. roku życia, nauki w danej szkole - niezależnie od dochodu. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać ma nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Świadczenia nie otrzyma dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, lecz tylko sześciolatek, którego rodzice zapiszą do I klasy. Świadczenie nie będzie przysługiwało również w sytuacji kiedy dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie albo w pieczy zastępczej (w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej świadczenie dobry start nie będzie przysługiwało rodzicom a wyłącznie osobom sprawującym pieczę zastępczą). Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok z szkolny 2018/2019. Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaś od 1 sierpnia do 30 listopada będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) - w urzędzie gminy lub miasta. Zgodnie z projektem rozporządzenia, wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Rozporządzenie nie obarcza rodziców żadnymi ograniczeniami dotyczącymi wydatkowania 300 zł. To oznacza, że rodzice będą mogli je przeznaczyć na dowolny cel. Według obliczeń rządu, program ma kosztować niecałe 1,5 mld złotych rocznie i skorzysta z niego w 2018 r. 4 mln 637 tys. dzieci.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 9 maja 2018

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola