O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Rzecznik Praw Dziecka znów zabrał głos

2020-01-09 Rzecznik Praw Dziecka znów zabrał głos

Kolejny raz Rzecznik Praw Dziecka wypowiedział się na temat prac domowych, zastrzegając, że zadawanie pracy domowej zawsze powinno być celowe, przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Praca ta nie może stanowić nadmiernego obciążenia dziecka, które musi mieć czas także na odpoczynek, zabawę, uczestnictwo w życiu rodzinnym, spotkania z rówieśnikami i rozwijanie zainteresowań. Na stronie RPD znalazły się porady, jak opracować w statucie szkoły zasady zadawania prac domowych. Stanowisko jest odpowiedzią na szerzącą się w mediach społecznościowych plotką, że RPD uznał, że zadawanie prac domowych jest pozbawione podstawy prawnej. Dlatego Rzecznik przypomina, że zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) to statut szkoły określa dopuszczalne formy pracy uczniów i zasady ich oceniania, m.in. sprawdziany, odpowiedzi ustne, kartkówki, aktywność na lekcjach, dodatkowe prace, np. referaty i prezentacje, oraz właśnie prace domowe. Praca domowa spełnia ważne funkcje dydaktyczne, począwszy od utrwalania wiadomości zdobytych podczas zajęć w szkole, poprzez rozwijanie inicjatywy ucznia, po kształcenie samodzielności myślenia i działania - podkreśla RPD - Powinna być systematycznie kontrolowana i oceniana przez nauczycieli. Daje to bowiem informację zwrotną nauczycielowi – m.in. o tym, czy uczeń opanował dane treści oraz jak pokierować nauczaniem, by było ono bardziej efektywne – i samemu uczniowi, by wiedział, którym treściom ma poświęcić więcej czasu - dodaje.

 

Źródło: rpd.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola