O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Rzecznik Praw Obywatelskich o pracach domowych

2019-01-31 Rzecznik Praw Obywatelskich o pracach domowych

Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę na problem zadawania prac domowych, sygnalizowany wielokrotnie przez Marka Michalaka, byłego już rzecznika praw dziecka. Chce, by MEN ustaliło wytyczne dotyczące ich zadawania. Rodzice skarżą się, że ich dzieci za dużo zadań muszą odrabiać w domu. Pojawił się nawet pomysł, by nauczycielom zakazać: dysponowania czasem pozalekcyjnym uczniów, albowiem ustawa - Prawo oświatowe w ogóle nie daje nauczycielom uprawnień do zadawania prac domowych. Składanie przez rodziców oświadczeń o tej treści może prowadzić do konfliktów, podważania wiary w dobrą wolę nauczyciela i braku zaufania uczniów do władz szkolnych – pisze dr Adam Bodnar. - Brak konkretnych wytycznych dotyczących zadawania prac domowych stawia nauczycieli w trudnym położeniu, gdyż muszą zrealizować podstawę programową oraz sprostać oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, żądających wysokich wyników w nauce i dobrego przygotowania do przyszłych egzaminów – dodaje. Jak podkreśla RPO, brak nadzoru prowadzi rodziców do działań, które mogą przynieść negatywne skutki dla całego systemu oświaty. Ogromne zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich budzi nastawienie polskich uczniów do szkół. Z raportu z badania TIMSS z 2015 r. wynika, że mimo sukcesów w nauce, uczniowie w Polsce raczej nie lubią szkoły i nie wierzą we własne możliwości. W rankingu pozytywnego nastawienia wobec szkoły polscy uczniowie znaleźli się dopiero na 46. miejscu – tylko o trzy miejsca wyższym od japońskich, ostatnich na liście. W Europie są na samym końcu, wraz z Francuzami i Czechami.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola