O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Samorządowcy popierają protest nauczycieli

2019-02-21 Samorządowcy popierają protest nauczycieli

Samorządowcy ze Związku Miast Polskich poparli „słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń”, sprzeciwiając się przerzucaniu przez MEN na samorządy odpowiedzialności za wynagrodzenia nauczycieli. ZMP od lat alarmuje polityków, że oświata jest niedofinansowana, wyjaśniając: „Zarówno w 2017, 2018, jak i w 2019 r. samorządy nie otrzymały odpowiednich pieniędzy na sfinansowanie skutków podwyżek płac nauczycieli. Obecnie znacznie zwiększyła się liczba gmin i powiatów, które otrzymują subwencję oświatową niewystarczającą nawet na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, a to przecież tylko część kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli. Utrudnia to realizację zadań oświatowych, a przy tym destabilizuje finanse samorządów, niwecząc możliwości rozwojowe wielu z nich, w tym zwłaszcza małych i średnich miast oraz większości miast na prawach powiatu, co jest sprzeczne ze strategią rządu” Dlatego ZMP zaapelował o zmianę zasad wypłacania wynagrodzeń nauczycielskich, tak, by pieniądze na ten cel pochodziły bezpośrednio z budżetu państwa, bo „W ten sposób rząd weźmie wreszcie odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje dotyczące kluczowej dla finansowania oświaty kwestii, jaką jest wynagradzanie nauczycieli.”

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola