O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Senackie poprawki do Karty Nauczyciela

2020-12-17 Senackie poprawki do Karty Nauczyciela 16 grudnia w Senacie omawiano projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, dotyczący m.in. postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Poprawki złożyli senatorowie KO i SLD. Pierwsza z poprawek zakładała zastąpienie zapisu mówiącego o czynnie „naruszającym prawa i dobro dziecka”, zapisem o czynie „naruszającym prawa, godność i nietykalność osobistą dziecka”. Jak wskazywali, pojęcie użyte w ustawie jest nieostre. Druga dotyczyła jednego z zapisów nowelizujących ustawę Prawo oświatowe. Zgodnie z nim minister edukacji będzie mógł inicjować, koordynować i wspierać prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty, a także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, uczelniom, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową. Senatorowie KO zaproponowali, by zadania te były zlecane nie na drodze umowy, ale konkursu. Dwie z poprawek dotyczyły doprecyzowania zawartych w nowelizacji dwóch zapisów o szkolnictwie artystycznym. Złożone w środę poprawki ponownie trafią do Komisji Edukacji, Nauki i Sportu. Głosowanie w sprawie nowelizacji Karty nauczyciela odbędzie się jeszcze w środę. Źródło: PAP
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola