O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Szansa na dodatek dla nauczycielek przedszkoli

2019-07-25 Szansa na dodatek dla nauczycielek przedszkoli

Nauczycielki przedszkoli utraciły prawo do dodatku wraz z uchwaloną niedawno nowelizacją Karty Nauczyciela. Przy okazji zmian w systemie awansu i oceny pracy posłowie wpisali do Karty minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł, przyznanego jedynie nauczycielom w szkołach, wykluczając nauczycielki w przedszkolach. Mimo, że Senat został zasypany petycjami, to senat przyjął znowelizowaną Kartę bez poprawek. Problem dotyczy ok. 112 tys. nauczycielek. ZNP od początku protestował przeciwko odebraniu nauczycielkom przedszkola prawa do dodatku. Związek domagał się, by przysługiwały im dodatki w takiej samej wysokości, co nauczycielom w szkołach. W odpowiedzi MEN opublikowało w lipcu br. projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, który – w ocenie MEN – ma umożliwić samorządom wypłatę dodatku funkcyjnego nauczycielkom przedszkoli opiekującym się oddziałem przedszkolnym. Projekt rozporządzenia jednak nie wprowadza minimalnej stawki tego dodatku: „Po wejściu w życie wyżej wymienionego rozporządzenia, organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określą wysokość dodatku z tego tytułu w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania – poinformował posłów wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Samorządy mogą więc zdecydować się na kwotę niższą niż gwarantowane 300 zł dla nauczycieli w szkołach.

 

Źródło: www.men.gov. pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola